Oevers en kunstwerken

Beheer en onderhoud inspecties, ontwerp en aanleg


Oevers en kunstwerken

Beheerders van watergangen zijn in veel gevallen ook verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van oeververdedigingen. Om onderhoud aan de oeververdediging structureel aan te pakken en waar mogelijk beheertaken gecombineerd uit te voeren, is inzicht nodig in de staat van onderhoud. Tijhuis Ingenieurs helpt u hierbij, vanaf de voorbereiding tot en met de uitvoering.

 

Diensten

Binnen het werkveld Oevers en kunstwerken zijn onze medewerkers op diverse vlakken inzetbaar:

Veldwerk

Onze veldwerkers inventariseren de oevers en civiele kunstwerken in uw beheergebied. Zij leggen de kunstwerken geografisch vast en noteren alle relevante kenmerken. Voor een oeverinventarisatie beoordelen zij de functionele en technische staat van onderhoud zodat noodzaak van vervangen duidelijk wordt.

Advies

Onze adviseurs vertalen inspectiegegevens naar een beheerplan of zorgen voor specifiek advies over het vervangen of herstellen van oeververdedigingen. Een oeverbeheerplan geeft inzicht in de te verwachten kosten en de prioritering voor het vervangen van beschoeiingen. Daarnaast maken wij ontwerpen die wij uitwerken tot bestekstekeningen.

Contract en aanbesteding

Voor het vervangen van oeververdedigingen of het opnieuw inrichten van een gebied worden afspraken en voorwaarden vastgelegd in een bestek. Dit bestek dient als contractdocument tussen de opdrachtgever en de aannemer.

Toezicht en directievoering

Na de aanbesteding staan wij onze opdrachtgever bij om de uitvoering op te starten, het werk in uitvoering te begeleiden en om tijdens de uitvoering op te treden als intermediair tussen opdrachtgever en aannemer.

Tijdens de uitvoering van werk aan beschoeiingen of natuurvriendelijke oevers helpen onze directievoerders en toezichthouders bij het bewaken van de voortgang en kwaliteit van het werk.

 

Inventarisatie beschoeiing

 

Meer informatie of een kennismakingsgesprek? 

Neem contact op met Erik van Kalleveen of Marijke Lebbink.

030-68 68 060 / e.vankalleveen@tijhuisingenieurs.nl of m.lebbink@tijhuisingenieurs.nl.  

  • Oevers en kunstwerken foto 1
  • Oevers en kunstwerken foto 2
  • Oevers en kunstwerken foto 3
  • Oevers en kunstwerken foto 4
  • Oevers en kunstwerken foto 5
  • Oevers en kunstwerken foto 6