Oevers en kunstwerken

Beheer en onderhoud inspecties, ontwerp en aanleg


Oeverapplicatie 

De afgelopen maanden is druk gewerkt aan de module Oevers en Kunstwerken. Deze module wordt gerealiseerd binnen het door ons ontwikkelde informatiesysteem W.I.T.©.

Aanleiding

De meeste Nederlandse gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van haar oeververdedigingen. Veel gemeenten hebben geen beschikking over een oeverbeheerplan, waardoor geen budget wordt gereserveerd voor onderhoud aan of vervangen van de oever-verdedigingen.

Om inzicht in de benodigde budgetten te krijgen en om het onderhoud aan de oeververdedigingen structureel op te pakken bieden wij een digitaal onderhoudsplan voor de in beheer en onderhoud zijnde oeververdedigingen.

Inventarisatie beschoeiing

Werkwijze

Voor het opstellen van het oeverbeheerplan worden het type en de onderhouds toestand van de aanwezige oeververdedigingen geïnspecteerd. Hierbij worden de gegevens in het veld verzameld met behulp van een veldcomputer, waarna deze worden opgenomen in de module Oever en Kunstwerken binnen W.I.T.©. Op basis van de verzamelde gegevens worden in de betreffende module de onderhouds- en vervangingsmaatregelen bepaald en een meerjarenplanning, inclusief kostenraming, opgesteld.

Aanpak

Voor het inventariseren en het opstellen van een oeverbeheerplan worden binnen het project de volgende stappen voorzien:

 1. In kaart brengen te inspecteren oevers,
 2. Veldinspectie oevers met onze veldcomputer,
 3. Verwerken en visualisatie van gegevens,
 4. Opstellen meerjarenplanning Oevers en Kunstwerken,
 5. Notitie en (online) presentatie oeverbeheerplan.

 WIT module oevers

Meer informatie of een kennismakingsgesprek? 

Neem contact op met Annemieke Vogel of Jetze Genee.

030-686-8063 / a.vogel@tijhuisingenieurs.nl of j.genee@tijhuisingenieurs.nl.  

 • Oevers en kunstwerken foto 1
 • Oevers en kunstwerken foto 2
 • Oevers en kunstwerken foto 3
 • Oevers en kunstwerken foto 4
 • Oevers en kunstwerken foto 5
 • Oevers en kunstwerken foto 6