Sanering RDM Haven

Verslag BRL6003 milieukundig toezichthouder.


Baggeren Kraanbaan 13 RDM terrein Rotterdam

Verslag van Jan van Paridon, onze BRL6003 milieukundig toezichthouder. Jan is tussen september en november 2014 als toezichthouder ingezet op het baggerwerk Kraanbaan 13 op het RDM terrein in Rotterdam. De opdrachtgever, havenbedrijf Rotterdam heeft besloten de verontreinigde baggerlaag te verwijderen. Doordat er sprake is van een grote hoeveelheid (> 1.000 m³ ) is de BRL7003 – 6003 van toepassing voor respectievelijk de uitvoering en de begeleiding van het baggerwerk. Wij zijn daarvoor gecertificeerd en worden hiervoor steeds vaker benaderd om waterbodem saneringen te begeleiden. Voor ons is dit niet het standaard werk. Doorgaans is Tijhuis Ingenieurs actief in het (klein) stedelijk baggerwerk. Baggerwerk in de haven van Rotterdam is  daarom dan ook een interessante klus!

De Klerk kraanschip

Het werk betreft een waterbodemsanering met 140.000 m³ vervuilde bagger 1T voornamelijk PAKS (olie). De dag productie van 2.500 m³ is bij de uitvoering behaald door de inzet van twee kraanschepen. De aannemer de Klerk Waterbouw heeft de schepen ‘de Volkerrak’ en ‘de Cycloop’ hiervoor ingezet. Beide schepen zijn uitgerust met DGPS voor nauwkeurige ontgraving. De afvoer van de specie is per beunbak naar de Slufter gerealiseerd. Door de inzet van vijf beunbakken, later is uitgebreid naar acht stuks, om een buffer te creëren zodat de baggerwerkzaamheden continu door konden gaan. De inhoud van de beunbak is circa 1.200 m³. Conform de planning moesten de werkzaamheden in een kort tijdbestek uitgevoerd worden (start werkzaamheden 01-09-2014 gereed 28-11-2014).

Tijdens uitvoering is stagnatie ontstaan doordat de verwerkingslocatie de dagproductie niet goed aan kon. Naast het baggeren was het renoveren van de kade onderdeel van de werkzaamheden Dit hield o.a. in vernieuwen van straatwerk en het plaatsen van zes stuks afmeerpalen. De reden voor de renovatie van deze haven was dat er schepen door Franklin Offshore opgebouwd worden voor bekabeling en het leggen van pijpleidingen op zee. Hiervoor moest de haven op diepte gebracht worden (13 meter – waterlijn). Deze diepgang is nodig voor het formaat schepen wat deze haven aandoet. In het verleden zijn in deze haven de schepen van de Holland – Amerika lijn gebouwd, waaronder ‘de Rotterdam’. 

Olie

Supplier RDM haven

Gedurende het baggeren kwam lokaal veel minerale olie vrij. Grote delen in de haven en rondom de kraanschepen zijn afgezet met oliescheidende ‘booms’. Daarnaast is aan de monding van de haven een bellenscherm geplaatst om verspreiding van olie tegen te gaan. Door het gebruik van de olie-booms kon het werk doorgaan en werd de vrijkomende olie door de ‘booms’ opgenomen.  In verband met de aanzienlijke diepte was peilen met de hand niet goed mogelijk (13 m. diep!). Het peilwerk is wekelijks uitgevoerd door de Klerk Waterbouw d.m.v. multibeam surveying. De gegevens zijn uitgewerkt in een vlekkenkaart zodat er een goed beeld aanwezig was van de behaalde diepten. Hierdoor kon goed aangeven worden waar het op diepte was en waar er nog gebaggerd moest worden.

 Olieboom RDM haven RotterdamIn 2015 werkte Jan aan de sanering van de Zuidergasfabriek nabij het Waternet hoofdkantoor in Amsterdam. Jan voert het werk uit voor onze opdrachtgever BK Ingenieurs. Waternet laat hier een geval van ernstige waterbodemverontreiniging verwijderen. 

 Wilt u meer weten over de mogelijkheden die wij kunnen bieden bij de uitvoering van waterbodemsaneringen, de afweging om te saneren of om een saneringsonderzoek in te zetten kunt u contact met ons opnemen via: Marijke Lebbink, 06 295 30757 / m.lebbink@tijhuisingenieurs.nl.