Diepteschouw baggerwerk De Friese Meren

Diepteschouw baggerwerk De Friese Meren


Diepteschouw baggerwerk De Friese Meren

Gemeente De Friese Meren is een fusiegemeente die sinds 2013 bestaat uit de voormalige gemeentes Skarsterlân, Lemsterland en Gaasterlân - Sleat. Wetterskip Fryslân heeft haar jaarlijkse diepteschouw eind 2014 uitgevoerd. De te ondiepe sloten zijn daar Wetterskip Fryslân als kwaadschouw naar de gemeente De Friese Meren gestuurd. Hieruit volgt een uitvoeringsplicht vóór 2016. Tijhuis Ingenieurs zoekt samen met de opdrachtgever naar de meest effeciente wijze van uitvoeren en verwerken van de vrijkomende specie. 

 Voor 2016 moet al het diepteschouw baggerwerkwerk voorbereid en aanbesteedt zijn.

sloot landelijk gebied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projectomschrijving:
Tijhuis Ingenieurs BV is gevraagd een plan van aanpak op te stellen voor het voorbereiden van het baggerwerk in het buitengebied van de gemeente De Friese Meren. In dit project wordt in ieder geval opgenomen:

 • Type / soort bestek / aanbesteding
 • Monstername watergangen;
 • Profielen en hoeveelheidsberekening (grote afstand buitengebied, afperking bij overstorten);
 • Voor- en verkennend asbestonderzoek
 • Ecotoets opgave afhankelijk van de bevindingen van de afdeling ecologie (Tjepke van der Honing of Ronald Steggink. )

Overige input:

Contact met de aanliggende eigenaren wordt door Tijhuis Ingenieurs voorbereid maar valt in het bestek aan de aannemer.

 • De eigenaren zijn half om half verantwoordelijk volgens de keur;
 • Bagger vervalt aan de aannemer;
 • Tijhuis zorgt voor een advies voor de keuze van de te selecteren aannemers;
 • Opstellen Nota van inlichtingen;

SB en HK

 

 • Diepteschouw baggerwerk De Friese Meren foto 1
 • Diepteschouw baggerwerk De Friese Meren foto 2
 • Diepteschouw baggerwerk De Friese Meren foto 3
 • Diepteschouw baggerwerk De Friese Meren foto 4
 • Diepteschouw baggerwerk De Friese Meren foto 5
 • Diepteschouw baggerwerk De Friese Meren foto 6