Waarom meten we eigenlijk?

door Guido Ritskes, Durable Bluerisicosturing

Inleiding
Samen met Guido Ritskes hebben wij een pilotproject integrale risicosturing uitgevoerd. In dit artikel wordt ingezoomd op het bepalen van de informatie- en databehoefte. Als ingenieurs- en adviesbureau werken wij volop aan metingen van waterbodem, waterbodemkwaliteit, peilen en onderhoudsdiepten. Dat doen wij in opdracht van de waterbeheerder. Diezelfde waterbeheerder heeft voordat wij ingehuurd worden bepaald dat er gemeten moet worden. Waarop is deze wens gebaseerd en is deze eigenlijk wel terecht? Interessante vraag hierin is: wat willen we eigenlijk weten? 

In ons watersysteem wordt veel gemeten. Totaal N, totaal P, zware metalen, waterdiepte, doorzicht, temperatuur, chlorofyl-A, etc, etc. In de huidige praktijk gaan we veelal pas na het meten kijken wat we precies met die gegevens kunnen. Eigenlijk moet dat andersom: de databehoefte zou afgeleid moeten worden van de informatiebehoefte van de waterbeheerder. Maar hoe bepaal je die informatiebehoefte dan; wat willen we eigenlijk weten 

In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe heeft Durable Blue eerder dit jaar samen met Tijhuis Ingenieurs een pilotproject integrale risicosturing uitgevoerd. Hieronder worden onze ervaringen met het bepalen van de informatie- en databehoefte in die pilot.meten

Vaststellen doel
Het begint met de missie en de doelen van de waterbeheerder en de functies van het watersysteem, die elke waterbeheerder kan opdreunen: droge voeten, voldoende water en schoon water. Op basis hiervan hebben we enkele faaldefinities afgeleid. 

Faaldefinitie
Faaldefinities zijn arbitraire grenzen die aangeven wanneer we vinden dat een watersysteem op een van zijn functies echt niet meer naar behoren functioneert, bijvoorbeeld een overstroming vanuit een watergang of 10 cm peil onderschrijding gedurende 1 maand. Vervolgens willen we weten wat het risico is dat deze faaldefinitie optreedt; dit is (een deel van) de informatiebehoefte. Waar dat faalrisico te hoog is willen we het namelijk met maatregelen reduceren. De data die we nodig hebben om dat risico te vast te stellen is de bijbehorende databehoefte.

Meten als maatwerk
We zagen in het pilotproject onder meer dat met deze benadering snel duidelijk wordt voor welke locaties en functies welke data nodig is (en welke nog ontbreekt) om de essentiële vragen bij het beheer van watersystemen goed te kunnen beantwoorden.

Meer weten over deze wijze van werken?
Hans Tijhuis staat u graagt te woord: 0229 - 272 000
E: h.tijhuis@tijhuisingenieurs.nl 

Deel dit bericht

facebooklinkedintwitteremail