International projects / Internationale projecten

International projects / Internationale projecten


Tijhuis Ingenieurs BV

Tijhuis Ingenieurs is een ingenieursbureau op het gebied van regionaal waterbeheer in Nederland. Wij zijn actief binnen de werkvelden waterbodem, oppervlaktewater, ecologie, oevers en kunstwerken en werken veel voor waterschappen en gemeenten. In totaal heeft ons bureau 35 medewerkers, verdeeld over vestigingen in Hoorn, Amersfoort en Sneek. In Nederland zijn wij toonaangevend op het gebied van waterbodem- en baggerprojecten van voorbereiding tot uitvoering en op beleidsniveau. In buitenland willen wij heel graag deze ervaring en kennis inzetten om bij te dragen aan de grote problemen in internationaal waterbeheer.Dhakacanal

Tijhuis Ingenieurs is betrokken bij voorbereiding van baggerwerken in stedelijke gebieden, waarbij met name waterbodemonderzoeken en saneringsonderzoeken worden uitgevoerd, inventarisaties voor het baggerwerk van belangzijnde obstakels, beschoeiingen, kunstwerken, opstellen baggerwerken- en oeverwerkenbestekken, houden van toezicht en het voeren van directie. Daarnaast houden wij ons ook bezig met het doorrekenen en optimaliseren van watersystemen en het geven van cursussen. Tevens zijn we betrokken bij het opstellen van protocollen, handleidingen en richtlijnen betreffende het uitvoeren waterbodemonderzoeken.
WITdhaka

figuur 1: Planning baggerunits in WIT Dhaka Bangladesh.

Voor het planmatig uitvoeren van het onderhoud aan het oppervlaktewatersysteem heeft Tijhuis Ingenieurs het waterbodeminformatiesysteem W.I.T.© ontwikkeld. Met dit instrument wordt de meerjarenplanning voor het baggeren dynamisch bijgehouden en wordt efficiënt ingespeeld op veranderingen in het beleid en de markt. Het systeem kan worden gebruikt voor zowel de onderbouwing van beleidskeuzes als voor de voorbereiding en evaluatie van baggerwerken. Het systeem is een online applicatie waarmee in één oogopslag alle benodigde gegevens kunnen worden geraadpleegd, gemuteerd en gepresenteerd.

Buitenlandse markt
Beheer en onderhoud van watersystemen gaat ook in het buitenland een steeds grotere rol spelen. In Jakarta zijn wij in het verleden betrokken geweest bij het demonstratieproject voor het kleinschalige baggeren. Op dit moment zijn wij actief in Dhaka in Bangladesh met het opstellen van een meerjarenprogramma voor het baggerwerk met ons informatiesysteem W.I.T.©. Naast de implementatie van W.I.T.©  begeleiden wij de survey-werkzaamheden, worden opleidingen gegeven en stellen wij het meerjarenbaggerprogramma voor DWASA op. Ook in Vietnam hebben wij samen met andere Nederlandse organisaties onze visie over beheer en onderhoud gepresenteerd. UDDP

  • International projects / Internationale projecten foto 1
  • International projects / Internationale projecten foto 2
  • International projects / Internationale projecten foto 3
  • International projects / Internationale projecten foto 4
  • International projects / Internationale projecten foto 5
  • International projects / Internationale projecten foto 6