Kalibratiebijeenkomst baggervolumebepalingen voor adviseurs
SIKB

In navolging op de kalibratiebijeenkomst baggervolumebepalingen voor veldwerkers op 14 april, organiseert SIKB op dinsdagmiddag 8 november 2016 in Gouda een Kalibratiebijeenkomst baggervolumebepalingen voor adviseurs. Tijhuis is als specialist waterbodembeheer regelmatig aanwezig als spreker bij deze bijeenkomsten.

Het thema van deze bijeenkomst is: kennis uitwisselen omtrent het goed uitvoeren van baggervolumebepalingen. SIKBGejus

Waarom is dat nodig?
Bij iedere stap is kennis en ervaring nodig om ze goed mogelijk uit te voeren. Om met elkaar tot vergelijkbare / reproduceerbare baggervolumes te komen is het nodig informatie en ervaringen over het uitvoeren van baggervolumebepalingen met elkaar te delen. 

Op 8 november in Gouda zijn de adviseurs aan de beurt. Met adviseurs wordt bedoeld, de mensen die 'het bureauwerk' doen. Met adviseurs bedoelen we dus niet alleen de adviesbureaus maar zeker ook de adviseurs aan opdrachtgeverzijde en bij de aannemers. Het zijn de mensen die de uitgangspunten en strategie voor de baggervolumebepaling vaststellen, het veldwerk aansturen en de ruwe data (laten) omzetten en vervolgens presenteren in bruikbare informatie over het baggervolume.

De middag zal bestaan uit vier parallelsessies, allen met een hoog technisch-inhoudelijk gehalte. Tijdens deze middag wordt een antwoord gezocht op dit soort vragen:
Hussem

  • met welke methode/techniek en welk criterium laat jij de onderkant inmeten en waarom? welke tools voor het berekenen van volumes ken je en wat zijn de sterke en zwakke punten ervan? 
  • hoe bepaal je de onzekerheden in de volumebepaling en hoe communiceer je daarover met je opdrachtgever?
  • hoe ga je om met minder deskundige opdrachtgevers bij het bepalen van de strategie voor de baggervolumebepaling? 

U kunt zich hier aanmelden voor deze kalibratiemiddag. Deelname is gratis.

Interessante inleiding van deze middag is de video over het kalibreren van baggervolumes.Het doel van de SIKB Richtlijnen is nodig, maar zonder eigen ervaring en gevoel zijn deze niet goed toe te passen.

Bijkomend voordeel van deze bijeenkomsten is het in gesprek gaan met elkaar. ‘Blijven praten, met name over al datgene dat buiten de theorie valt. Instrumenten alleen zijn niet afdoende toereikend, het komt altijd aan op interpretatie’. 

 

Deel dit bericht

facebooklinkedintwitteremail