24 januari 2018

Start veldwerk Scheldestromen met onze T.App

Tijhuis Ingenieurs heeft eind 2017 een raamcontract ondertekend voor waterschap Scheldestromen. Hieruit volgt de lopende opdracht om ca 600 profielen van watergangen in te meten. Het betreft deels een uitpeiling van watergangen die afgelopen jaar zijn gebaggerd en deels een voorbereiding voor nieuw onderhoudswerk aan watergangen.

 

 

Voor dit peilproject gaan onze veldmedewerkers aan de slag met de nieuwe T.App. Vandaag is een delegatie van de opdrachtgever mee geweest in het veld. Wij hebben onze werkwijze gedemonstreerd en toegelicht. Daarnaast hebben we het gebruik van de T.App uitgelegd.

Het is voor de "binnenmensen" altijd goed om buiten mee te kijken. En dat bleek ook deze keer. Theoretische inzichten werden bijgesteld na gesprek met de veldmedewerkers en de uitleg over de werkwijze en het doel van de opdracht.

Net als onze veldmedewerkers waren ook de medewerkers van het waterschap erg te spreken over de aanpak en de mogelijkheden van de T.App!