12 februari 2018

Werk in uitvoering - Toezicht oeverherstel

Over een traject van enkele honderden meters wordt de oeververdediging hersteld. Tijhuis Ingenieurs houdt toezicht op de werkzaamheden. De nieuwe situatie ziet er nu degelijk en toekomstbestendig uit. Bij dit werk zijn de aanliggende bewoners in een vroeg stadium betrokken om goede afspraken te maken over de uitvoering.

damwand_wbd_kraanponton

 

damwand_wbd_kraan