Validatie richtlijn handmatig peilen

Eindresultaat validatie richtlijn


Validatie-onderzoek SIKB

Op 15 januari 2015 organiseert Baggernet in samenwerking met SIKB en Waterschap Rivierenland een nieuwe themadag over baggervolumebepalingen. Tijhuis Ingenieurs BV is nauw betrokken bij de richtlijn handmatig vaststellen hoeveelheden baggervolume en is penvoerder van het validatie-onderzoek naar deze richtlijn. Tijdens de themadag in Tiel presenteert Hans Tijhuis de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit deze richtlijn.

Peilen

Meer info en later ook het verslag: http://www.baggernet.info/minder

  • Validatie richtlijn handmatig peilen foto 1
  • Validatie richtlijn handmatig peilen foto 2
  • Validatie richtlijn handmatig peilen foto 3
  • Validatie richtlijn handmatig peilen foto 4
  • Validatie richtlijn handmatig peilen foto 5
  • Validatie richtlijn handmatig peilen foto 6