Risico-gestuurd beheer en onderhoud


Slimmer ingrijpen bespaart op onderhoudkraandetail

Beheer en onderhoud van watergangen is een nieuwe fase ingegaan. Het uitvoeren van periodiek, cyclisch onderhoud wordt omgevormd naar gericht, integraal en risico-gestuurd onderhoud. Dit bespaart geld en de kwaliteit van het watersysteem verbetert.

W.I.T.©, (waterbodem informatiesysteem Tijhuis), ondersteunt waterbeheerders met het optimaliseren van het beheer en onderhoud. Het systeem genereert eenvoudig overzichtskaarten, tabellen en grafieken van de onderhoudstoestand, planning en budgetten. Daarnaast bevat het tools voor het ontwerpen van onderhoudsprofielen, het berekenen van baggerhoeveelheden, het toetsen van de water(bodem)kwaliteit en het plannen van het onderhoud.

Inzichten van recente en nog lopende onderzoeken maken doordachte en steeds betere keuzes voor het beheer en onderhoud mogelijk, namelijk:

  • Studie naar de relatie tussen omgevingsfactoren en slibaanwas,
  • Beheer- en onderhoudsplan BOP 2.0, waarin het maai-, bagger- en oeveronderhoud goed op elkaar aansluit,
  • Risicogestuurd programmeren van onderhoud.WIT logo

Waterbodem informatie

In deze studies en plannen worden gegevens met ons waterbodem informatiesysteem W.I.T.© centraal opgeslagen en voor de betrokkenen ontsloten. De gegevens worden geanalyseerd, knelpunten gesignaleerd en scenario’s doorgerekend. Uiteindelijk leiden deze onderzoeken tot een verbetering van de programmering van het onderhoud: meer kwaliteit voor minder geld.WIT

In onze sessie op de 6e Lizard dag 'Laat innovaties werken' laten wij realtime zien op welke wijze nieuwe inzichten eenvoudig worden doorgerekend in het systeem en bijdragen aan het verbeteren van de programmering van het onderhoud aan watergangen. 

 

Interesse in deze wijze van beheer en onderhoud?

Kom dan naar de 6e Lizard dag in de Jaarbeurs te Utrecht op 3 november 2016.
Opgeven gaat via deze link. Of lees meer over het gehele programma via: www.lizard.net/lizarddag/ 

Als u bij het opgeven de sessie 'Weloverwogen slootschonen' kiest, zien wij u in de sessie en kunnen wij al uw vragen en opmerkingen persoonlijk en direct beantwoorden.

Voor meer informatie kunt u contact zoeken met een van onze collega's of met Hans Tijhuis: 06 532 627 43. Wij komen graag naar u toe om onze aanpak nader te presenteren, toe te lichten en u te overtuigen van de voordelen van deze werkwijze.footer

Deel dit bericht

facebooklinkedintwitteremail