Werkvelden

Waar is Tijhuis Ingenieurs goed in?


Wie zijn wij?

Tijhuis Ingenieurs is een toonaangevend ingenieursbureau op het gebied van regionaal waterbeheer in Nederland.
Wij zijn een voorloper in modern waterbeheer en erkend om onze hoogwaardige expertise en innovatieve, duurzame manier van werken.logo groep
Binnen bestaande wet- en regelgeving zoeken we altijd naar originele, maar ook realistische oplossingen en slaan we een brug tussen de theorie en praktijk. Door de regionale vestigingen zijn wij goed op de hoogte van de lokale omstandigheden en is ons serviceniveau hoog. Voor de integrale benadering van projecten worden adviseurs en specialisten met verschillende achtergronden ingeschakeld.

wateroeverlandschap

Wij zijn actief binnen de werkvelden waterbodem, oppervlaktewater, ecologie, oevers en kunstwerken 

Onze projecten dragen bij aan een veilige en aantrekkelijke leefomgeving:

  • Een goed functionerend watersysteem,
  • Verbeterde waterkwaliteit,
  • Aantrekkelijke, natuurvriendelijke oevers.

U leest regelmatig nieuws en vakinhoudelijke updates via onze actieve website www.tijhuisingenieurs.nl. Daarnaast onderhouden wij een levendige koppeling met de media Twitter via @TijhuisNieuws en LinkedIn waardoor u ons, en wij de markt, continu volgen. 
Daarnaast bent u van harte welkom deel te nemen aan onze seminars, werkbezoeken, cursussen en workshops die wij regelmatig,verspreid over het land, organiseren.

Kantoor amersfoort boven Veldwerk monsternae

Onze Werkvelden: