Werkvelden

Wat we doen: Advies in en om het water


Wie zijn wij?

Tijhuis Ingenieurs is specialist op het gebied van regionaal waterbeheer in Nederland.

Wij zijn een voorloper in modern waterbeheer en erkend om onze hoogwaardige expertise en innovatieve, duurzame manier van werken.logo groep
Binnen bestaande wet- en regelgeving zoeken we altijd naar realistische, maar ook originele oplossingen en slaan we een brug tussen de theorie en praktijk. Door de regionale vestigingen zijn wij goed op de hoogte van de lokale omstandigheden en is ons serviceniveau hoog. Voor de integrale benadering van projecten worden adviseurs en specialisten met verschillende achtergronden ingeschakeld.

 

Wat doen we?

wateroeverlandschap

Wij geven adviezen binnen het hele traject van onderzoek naar uitvoering

Binnen Tijhuis Ingenieurs houden we ons bezig met alle aspecten die komen kijken bij advies rond waterbeheer. Onze projecten dragen bij aan een veilige en aantrekkelijke leefomgeving. Denk hierbij aan een goed functionerend watersysteem, verbeterde waterkwaliteit en aantrekkelijke, natuurvriendelijke oevers. Wij zijn actief binnen de werkvelden:

  • waterbodems en baggeren,
  • oevers en kunstwerken,
  • ecologie en waterkwaliteit,
  • GIS en dataverwerking


Wij staan voor praktische en realistische oplossingen.

Wij denken mee over de beste aanpak van een project. Onze brede kennis over zowel de voorbereidende onderzoeksfase als de praktische uitvoeringsfase van bagger- en oeverwerken levert de meerwaarde voor de opdrachtgever.

 

Nieuws

U leest regelmatig nieuws en vakinhoudelijke updates via onze actieve website www.tijhuisingenieurs.nl. Daarnaast onderhouden wij een levendige koppeling met de media Twitter via @TijhuisNieuws, Facebook en LinkedIn waardoor u ons, en wij de markt, continu volgen.

U bent van harte welkom bij seminars, werkbezoeken, cursussen en workshops die wij regelmatig origaniseren.

 VeldwerkKantoor amersfoort bovenmonsternae

Onze Werkvelden: