Molenpolder_panorama_1

Nieuw leven in het veen

Herstel legakkers Molenpolder

Slibaanwas_buiten_kijken

Studie naar invloed omgevingskenmerken op slibaanwas

Meer inzicht in slibaanwas

Baggeren_Kampen1-1

Begeleiding baggerwerk havens Kampen

Begeleiding baggerwerk in havens bij Kampen

Baggeren_haven_Bunschoten-1

Begeleiding baggerwerk havens Bunschoten

Directie en toezicht baggerwerk Bunschoten

home-slide

Online baggerwerk plannen

Digitaal baggerbeheerplan in W.I.T.©

home-slide

Ontwerp afdichting waterbodemverontreiniging

Isolatie voormalige zandwinput 't Slijk

diensten-1

Waterbodems en baggeren

Wij weten alles over baggeren en waterbodems. Van waterbodemonderzoek tot bestek en begeleiding bij de uitvoering van baggerwerk.

Lees meer

diensten-2

Oevers en civiele kunstwerken

Wij voeren oeverinspecties uit en stellen een beheerplan op. Ook ontwerpen en adviseren we bij de herinrichting van watergangen.

Lees meer

ecologie

Ecologie en waterkwaliteit

Wij geven advies over de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Lees meer

diensten-1

GIS en dataverwerking

Wij verwerken en analyseren (veld)gegevens. De resultaten presenteren we visueel via kaarten en ons online beheersysteem.

Lees meer

Advies in en om het water

Tijhuis Ingenieurs is een onafhankelijk en toonaangevend ingenieursbureau op het gebied van regionaal waterbeheer in Nederland. Wij houden ons bezig met alle aspecten die komen kijken bij advies rond waterbeheer.

Onze veldwerkers doorkruisen het land voor metingen en inventarisaties. Denk aan peilingen van de slibdikte, bemonsteringen van de waterbodem, waterbodemonderzoek en inventarisaties van flora- en fauna.

Onze adviseurs geven adviezen binnen het hele traject van onderzoek naar uitvoering. Ontwerpen van natuurvriendelijke oevers, adviezen over verwerking van baggerspecie, aanvragen van vergunningen en het opstellen van bestekken voor baggerwerk zijn slechts een greep uit de dagelijkse werkzaamheden.

Onze toezichthouders en directievoerders zorgen ervoor dat kwaliteit geborgd is tijdens de uitvoering. Hun praktische kennis is zeer waardevol bij onder andere baggerwerk, het vervangen van beschoeiingen of het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Wij staan voor praktische en realistische oplossingen. Onze brede kennis over zowel de voorbereidende onderzoeksfase als de praktische uitvoeringsfase van baggerwerken is onze meerwaarde voor een project.

Laatste nieuws