20 februari 2018

Werk in uitvoering - Isolatie voormalige zandwinput 't Slijk

Isolatie voormalige zandwinput 't Slijk: Binnen de voorwaarden van het saneringsplan hebben we een unieke afdichting gedimensioneerd. Vanaf januari 2018 is het project in uitvoering en verzorgen wij de directievoering en milieukundige begeleiding.

Kijk voor meer informatie over dit project bij projecten.

het slijk

het slijk