09 maart 2018

Werk in uitvoering - Start oeverreconstructie Minstroom

Langs de Minstroom in Utrecht wordt de oeverbescherming vervangen. Tijhuis Ingenieurs verzorgt de directievoering en het toezicht op het werk. Kijk voor meer informatie over dit project bij projecten.

Startklaar Minstroom

Projectbord Minstroom