witlogo
Etalageprojecten

Etalageprojecten zijn projecten waar we met extra trots op terugkijken. Omdat ze gecompliceerd, vernieuwend of gewoon heel bijzonder zijn.

Digitaal baggerbeheerplan in W.I.T.©

Tijhuis Ingenieurs heeft een online beheersysteem ontwikkeld voor baggerplanning. Met dit systeem:

 • worden gegevens (dwarsprofielen, analyses) van de waterbodem digitaal vastgelegd,
 • wordt de methode van uitvoering en verwerking van de baggerspecie gedefinieerd en
 • wordt uiteindelijk de meerjarenplanning geoptimaliseerd.

W.I.T.© is een dynamisch systeem dat eenvoudig de consequenties van toekomstige veranderingen in beleid of regelgeving inzichtelijk kan maken en nieuwe informatie of aanpassingen in beschikbare budgetten kan weergeven. De informatie wordt in het systeem op kaart gevisualiseerd en tevens in profielen en tabellen. Gebruikers kunnen online bij een afgeschermde omgeving. Vanuit het systeem kan informatie over de hoeveelheden, de kwaliteit, planning en de kosten worden geëxporteerd naar diverse bestandsformaten.

Hoe werkt het?

De basis voor het systeem is een GIS-laag met lijnstukken; de watergangen. Hier is per watergang informatie over de onderhoudsdiepte aan gekoppeld. Door dwarsprofielen in te meten en in te voeren in W.I.T. is de onderhoudstoestand inzichtelijk. Het W.I.T.-systeem berekent het jaar waarop het profiel niet meer voldoet aan de vastgestelde onderhoudsdiepte. Dit is een hulp voor de adviseur/beheerder die het onderhoudsjaar vaststelt voor de watergangen.

De watergangen worden geclusterd toegekend aan een baggerjaar. Per watergang wordt een aanwascijfer meegegeven. Zo berekent W.I.T. het aantal kuubs in het geplande jaar van baggeren. Door ook kengetallen toe te voegen voor het uitvoeren van het baggerwerk en het verwerken van de baggerspecie worden de kosten per jaar meteen inzichtelijk.

Wie gebruiken het?

Diverse gemeenten en waterschappen maken inmiddels gebruik van ons online beheersysteem. Onder andere:

Gemeenten

 • Geldermalsen
 • Groningen
 • Heemstede
 • Houten
 • IJsselstein
 • Katwijk
 • Krimpenerwaard
 • Nieuwegein

Waterschappen

 • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
 • Waternet
 • Waterschap Scheldestromen
 • Waterschap Vallei en Veluwe
 • Wetterskip Fryslân

Provincies

 • Fryslân

Ervaringen met het gebruik

Huidige gebruikers zien onder andere de volgende voordelen:

 • inzicht in de onderhoudsverplichting
 • bouwen aan een digitaal archief
 • eenvoudig om aanpassingen te doen in de planning
 • direct inzicht wat het effect is op de kosten bij uitstellen of vervroegen van baggerwerk
 • beter grip op en gevoel bij het watersysteem
 • collega’s van andere afdelingen kunnen ook toegang krijgen in het systeem. Dit helpt bij het afstemmen van werkzaamheden in de buitenruimte

 

 

Opdrachtgever

Diverse gemeenten en waterschappen

Steekwoorden

Digitaal beheersysteem

Baggerplanning

Beheerplan

Dynamisch

Gebruikersgemak

 

Erik_s

Meer weten over W.I.T.?

Erik van Kalleveen

E-mail naar E.vanKalleveen@tijhuisingenieurs.nl

Bel 030-68 68 060


Meer projecten binnen dit werkveld