home-slide-7

Herstel veenplassen

Plas Klein Vogelenzang

Link

buslangsgroenekant01-klein
kikker-in-water-dichtbij-klein
reiger-met-vis-klein
waterplanten-klein

Ecologie en waterkwaliteit

Het verbeteren van de waterkwaliteit en het verhogen van de ecologische waarde van het watersysteem is een prachtig voorbeeld van integrale projectaanpak. In sommige gevallen kan dit zelfs slim gecombineerd worden met onderhoudsbaggerwerk. Wij geven praktische adviezen en ontwerpen nieuwe natuur.

Voorbereiding van oeverherstelwerk

Ingrepen in het watersysteem of de aanliggende oever zijn vaak een ingreep in het bestaande ecosysteem. Tijhuis Ingenieurs streeft ernaar omtijdens een project de geldende normen en regels een zo praktisch mogelijke invulling te geven. Van voorbereiding en inventarisatie tot het opstellen van een ecologisch werkplan en het toezicht tijdens de uitvoering.

Advies en ontwerp voor de ecologische inrichting van watersystemen

De overgang van het water naar het land is gevoelig voor afkalving. Om de oevers tegen afkalving te beschermen worden vaak beschoeiingen toegepast. Echter kan ook door het gebruik van planten de afkalving van de oevers worden tegengegaan. Een groot voordeel van de natuurlijke oever is dat deze beter is voor het watersysteem (planten en dieren) en aantrekkelijker om te zien. Een ander uitgangspunt voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers is het verbeteren van de waterkwaliteit.

 

Diensten binnen dit werkveld

Veldwerk

Advies