home-slide-8

Studie naar invloed omgevingskenmerken op slibaanwas

Meer inzicht in slibaanwas

Link

GIS en dataverwerking

Steeds meer data wordt digitaal verzameld en opgeslagen. Tijhuis Ingenieurs heeft specialisten in huis die data analyseren en verwerken, zodat de adviseurs met de resultaten aan de slag kunnen.

T.App: Van velddata tot rapportage

Gegevens van inventarisaties en metingen worden digitaal vastgelegd. Hiervoor hebben wij intern een applicatie ontwikkeld (T.App) zodat de velddata uniform en snel wordt ingewonnen. Onze veldmedewerkers kunnen in het veld terugzien wat ze invoeren en bijsturen als bijzonderheden worden geconstateerd. Op kantoor lezen we de gegevens uit en verwerken we de data tot informatie die de opdrachtgever nodig heeft. Daarnaast voeren we analyses uit en presenteren we de gegevens op tekeningen.

Tapp_peilen

Waterbodeminformatiesysteem Tijhuis ©

Tijhuis Ingenieurs heeft een online beheersysteem ontwikkeld. Met dit systeem kunnen gegevens (dwarsprofielen, analyses) van de waterbodem worden vastgelegd, kan de methode van uitvoering en verwerking van de baggerspecie worden gedefinieerd en kan uiteindelijk de meerjarenplanning worden geoptimaliseerd.

W.I.T.© is een dynamisch systeem dat eenvoudig de consequenties van toekomstige veranderingen in beleid of regelgeving inzichtelijk kan maken en nieuwe informatie of aanpassingen in beschikbare budgetten kan weergeven. De informatie wordt in het systeem op kaart gevisualiseerd en tevens in profielen en tabellen. Gebruikers kunnen online bij een afgeschermde omgeving. Vanuit het systeem kan informatie over de hoeveelheden, de kwaliteit, planning en de kosten worden geëxporteerd naar diverse bestandsformaten.

Diensten binnen dit werkveld

Veldwerk

Advies