papier-tekenen-klein

Contract en aanbesteding

Voor het uitvoeren van een bagger- of oeverwerk is het noodzakelijk om alle relevante informatie voor het werk te verzamelen en een bestek op te stellen. Denk hierbij aan benodigde vergunningen, communicatie met belanghebbenden en het voorkomen van beschermde plant- en diersoorten.

Het bestek geldt als een contractdocument tussen opdrachtgever en aannemer. Dit kan conform de RAW-systematiek, maar ook op een geïntegreerde wijze (bijvoorbeeld D&C of UAV-GC). Wij hebben ruime ervaring met diverse contractvormen en typen projecten.

Andere diensten

Veldwerk

Advies

Uitvoering