steekmonster-veen-klein-1920x499x1-1
monsterpotten04-klein
steekboring-en-peilstok-klein
peilschaal

Veldwerk

Om informatie te krijgen over de kwaliteit en de hoeveelheid baggerspecie in het watersysteem is veldwerk noodzakelijk. Onze veldwerkers zijn gecertificeerd (BRL 2000, protocol 2003) voor het uitvoeren van waterbodemonderzoek. Het gebruik van GPS, tablet en waterpas is dagelijkse routine.

Daarnaast worden onze veldwerkers ingezet voor het uitvoeren van inventarisaties. Bijvoorbeeld om de mogelijkheden van uitvoering of afzet op de kant in beeld te brengen of om staat van onderhoud van beschoeiingen vast te stellen.

Onze medewerkers zijn op meer vlakken inzetbaar. Vraag gerust naar de mogelijkheden!