kraan-molenpolder1-zoom
baggeren-kampen1
kraan-molenpolder3-klein
img-0273

Uitvoering

Tijdens de uitvoering van bagger- en oeverwerken zijn de directievoerder en toezichthouder de personen die het werk controleren en de planning en het budget in de gaten houden.

Na de aanbesteding staan wij onze opdrachtgever terzijde om de uitvoering op te starten en te begeleiden. Tijdens de uitvoering treden wij op als intermediair tussen opdrachtgever en aannemer om de opdracht zo praktisch, efficiënt en uitvoerbaar mogelijk uit te voeren. Onze toezichthouders en milieukundig begeleiders hebben ruime ervaring en zijn gespecialiseerd in stedelijk baggerwerk met kritische aanwonenden.