Projecten

Isolatie voormalige zandwinput 't Slijk

Ontwerp afdichting waterbodemverontreiniging in veengebied in Maarssen.

Het_Slijk3_klein-1

Oeverherstel Minstroom Utrecht

Oeverbescherming langs de Minstroom in Utrecht moet vervangen worden. Uitdagingen voor de uitvoering in stedelijk gebied.

Minstroom2

Digitaal baggerbeheerplan in W.I.T.©

Tijhuis Ingenieurs heeft een online beheersysteem ontwikkeld voor baggerplanning; het Waterbodeminformatiesysteem Tijhuis (W.I.T.) Wat zijn de voordelen van een digitaal systeem?

WITlogo-1

Overdracht stedelijk water gemeente Stede Broec

Advies en voorbereiding van de overdracht van stedelijk water van de gemeente naar het waterschap.

Stede_Broec_klein

Milieukundig toezicht baggerwerk Vissershaven Den Oever

Uitvoeren milieukundige begeleiding in het kader van BRL 6003.

Baggeren_Den_Oever_klein-1

Ontwerp gebiedsontwikkeling Blaricummermeent

Tijhuis Ingenieurs heeft ontwerp en uitvoeringstekeningen gemaakt voor het ontwikkelingsgebied de Blaricummermeent.

Blaricummermeent_klein

Oeverreconstructie Kromme Rijn

Ontwerp, bestek en directie en toezicht voor het vervangen van een damwand langs de Kromme Rijn.

Damwand_WbD_kraan

Inventarisatie en onderhoudsplan oevers Heerhugowaard

Oeverinventarisatie en opstellen onderhoudsplan.

HHwaard_oever_inventarisatie2