home-slide

Waterbodems en baggeren

home-slide

Oevers en civiele kunstwerken

home-slide

Ecologie en waterkwaliteit

home-slide

GIS en dataverwerking

diensten-1

Waterbodems en baggeren

Wij weten alles over baggeren en waterbodems. Van waterbodemonderzoek tot bestek en begeleiding bij de uitvoering van baggerwerk.

Lees meer

diensten-2

Oevers en civiele kunstwerken

Wij voeren oeverinspecties uit en stellen een beheerplan op. Ook ontwerpen en adviseren we bij de herinrichting van watergangen.

Lees meer

ecologie

Ecologie en waterkwaliteit

Wij geven advies over de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het verbeteren van de waterkwaliteit.

Lees meer

diensten-1

GIS en dataverwerking

Wij verwerken en analyseren (veld)gegevens. De resultaten presenteren we visueel via kaarten en ons online beheersysteem.

Lees meer

Specialist in regionaal waterbeheer

Tijhuis Ingenieurs is een adviesbureau in de watersector. Wij hebben ruim 20 jaar ervaring in het voorbereiden en begeleiden van baggerwerken. Wij geven advies over inrichting en vervanging van oevers, beschoeiingen en civiele kunstwerken. Dit is voor ons de dagelijkse praktijk. Wij maken gebruik van ArcGIS om gegevens te analyseren en te presenteren.

Informatie over baggerwerken, waterbodemonderzoek of baggerbeheerplannen? Kijk dan bij Waterbodems en baggeren

Informatie over inspecties van oevers, civiele kunstwerken of oeverbeheerplannen? Kijk dan bij Oevers en civiele kunstwerken

Informatie over natuurherstel, aanleg van natuurvriendelijke oevers of herstel van de waterkwaliteit? Kijk dan bij Ecologie en waterkwaliteit

Informatie over ons digitaal baggerbeheerplan (W.I.T.), geografische analyses of slim gebruik van bestaande data? Kijk dan bij GIS en dataverwerking