home-slide-6

Meanderende rivier naar Gooimeer

Ontwerp gebiedsontwikkeling Blaricummermeent

Link

den-helder-oever3-uitsnede
stuw-meten-09
knotwilgen-in-water
stuw-meten-03

Oevers en civiele kunstwerken

Binnen het expertisegebied oevers en civiele kunstwerken voeren wij inventarisaties van oevers en civiele kunstwerken uit, stellen wij beheerplannen op en ontwerpen wij nieuwe oeververdedigingen en steigers.

Oeverbeheerplan

Beheerders van watergangen zijn in veel gevallen ook verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van oeververdedigingen. Om onderhoud aan de oeververdediging structureel aan te pakken en waar mogelijk beheertaken gecombineerd uit te voeren, is inzicht in de staat van onderhoud nodig. Tijhuis Ingenieurs helpt u vanaf de voorbereiding tot en met de uitvoering.

Onze adviseurs vertalen inspectiegegevens naar een beheerplan of zorgen voor specifiek advies over het vervangen of herstellen van oeververdedigingen. Een oeverbeheerplan geeft inzicht in de te verwachten kosten en de prioritering voor het vervangen van beschoeiingen.

Natuurvriendelijke oevers en herinrichting van waterpartijen

Zijn er kansen voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers? Wij maken ontwerpen en adviseren over de te nemen maatregelen. Natuurvriendelijke oevers zorgen voor een groene uitstraling van de leefomgeving en zijn ook nog eens gunstig voor flora en fauna. De ontwerpen werken wij uit tot bestekstekeningen.

Beschoeiingen

Onze veldwerkers inspecteren de beschoeiingen en doen een inschatting van de restlevensduur. Onze adviseurs vertalen de inspectiegegevens naar een advies voor het vervangen of herstellen van de oeververdediging. Voor de aanleg van nieuwe beschoeiingen maken wij ontwerptekeningen die geschikt zijn voor de aannemer.

Diensten binnen dit werkveld

Veldwerk

Advies

Contract en aanbesteding

Uitvoering